Pressmeddelanden

REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org.nr 556479-8493, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13:30 på John Scott's Pub Kopparbe...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2023 Sammanfattning fjärde kvartalet 2023 (Jämfört med fjärde kvartalet 2022)   • Koncernens nettoomsättning uppgick till 535,0 Mkr (479,5 Mkr).   • Koncernens resultat före avskri...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-09-30
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-06-30
REG MAR
Kommuniké från årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Årsstämman den 16 maj 2023 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 19 maj 2023. Utdelninge...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 - Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-03-31 • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 429,4 Mkr (369,2 Mkr).   • Koncernens resultat före avskrivningar 44,1 Mkr (63,8 Mkr).   • Koncernens resultat per akti...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779