Pressmeddelanden

REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 Sammanfattning fjärde kvartalet 2022 (Jämfört med fjärde kvartalet 2021)   • Koncernens nettoomsättning uppgick till 479,5 Mkr (445,8 Mkr).   • Koncernens resultat före avskri...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-09-30 Sammanfattning tredje kvartalet 2022 (Jämfört med tredje kvartalet 2021) • Koncernens nettoomsättning uppgick till 592,8 Mkr (546,1 Mkr). • Koncernens resultat före avskrivninga...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-06-30 Sammanfattning andra kvartalet 2022 (Jämfört med andra kvartalet 2021) • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 110,2 Mkr (139,3 Mkr) • Koncernens nettoomsättning u...
REG MAR
Kommuniké från Kopparbergs Bryggeri AB:s årsstämma 2022 Årsstämman den 17 maj 2022 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 19 maj 2022. Utdelninge...
REG MAR
Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q1 2022 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493  Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-03-31 • Koncernens resultat före avskrivningar 63,8 Mkr (59,8 Mkr). • Koncernens nettoomsä...
REG MAR
ÅRSREDOVISNING 2021 KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL) Publicering av Kopparbergs Bryggeri AB:s årsredovisning 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.kopparbergs.se/for-aktieagare/rapporter/). Årsre...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779