REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB Covid-19 uppdatering samt utdelning

På grund av rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas och dess påverkan på Kopparbergs Bryggeris marknader väljer styrelsen som en försiktighetsåtgärd sänka sitt förslag till årsstämman att dela ut 6:50 kronor per aktie till att istället dela ut 4:75 kr per aktie.

Försäljnings- och produktionsmässigt har året börjat mycket bra och även efter Covid-19 utbrottet har vi fortsatt hålla vår försäljning. Det har emellertid kantats med myndighetsbeslut såsom stängda pubar och gränser samt övriga restriktioner men det har vi hittills hanterat bra.

Myndighetsbeslut om att stänga pubar gjorde att produktmixen på bryggeriet i Kopparberg ändrades över en natt och vi fick snabbt flytta över vissa volymer till vår samarbetspartner i UK. Detta medförde för bryggeriet i Kopparberg att vi i slutet av mars var tvungna att korttidspermittera 30 heltidstjänster, men vi kunde lösa våra åtaganden gentemot våra kunder utan leveransstörningar. Dock är nu samtliga redan på väg tillbaka in i produktion då volymen ökat inom övriga segment.

Trots en annorlunda produktmix har vi ökat volymen på vår huvudmarknad UK och detsamma gäller för bland annat Sverige, Australien och Finland. Däremot befarar vi att på vissa av våra större turistmarknader häribland Spanien, Cypern och Grekland kommer volymerna sjunka kraftigt under året.

Vår succé inom Pink Gin på den brittiska ginmarknaden har fortsatt och vi har även lanserat en ny smak i Passion Fruit & Orange Gin som även den har sålt över förväntan. Även vår ginmix Strawberry/Lime har fortsatt sälja mycket bra.

Vår fokusering på produktutveckling samt marknadsföring inom spritsegmentet fortsätter och vi kommer under året komma med fler nylanseringar.

Kopparbergs Bryggeri är ett stabilt och finansiellt starkt bolag men under rådande osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att utvecklas väljer styrelsen ändå att sänka utdelningsförslaget enligt ovan.

Vår kvartalsrapport för Q1 2020 kommer att presenteras den 19 maj.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020, kl.13:45 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779