Kommuniké från Kopparbergs Bryggeris årsstämma

Årsstämman den 23 maj 2017 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 26 maj 2017. Utdelningen beräknas sändas ut den 31 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Carl-Eric Berg, Jan Berg, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Mikael Jönsson och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

2017-05-23

Styrelsen
Kopparbergs Bryggeri AB

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected] eller fax: 031 631263


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779