REG

Kommuniké från Kopparbergs Bryggeri AB årsstämma

Årsstämman den 19 maj 2020 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 22 maj 2020. Utdelningen beräknas sändas ut den 27 maj 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Jan Berg och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected]

Styrelsen

Kopparbergs Bryggeri AB


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779