REGMAR

Kommuniké från årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Årsstämman den 16 maj 2023 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 19 maj 2023. Utdelningen beräknas sändas ut den 24 maj 2023.

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 

Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Jan Berg och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

 

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

 

 

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

 

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected]

 

Styrelsen

Kopparbergs Bryggeri AB

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

 

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

 

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 15:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779