REG

Kommuniké från årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Årsstämman den 14 maj 2024 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 16 maj 2024. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 21 maj 2024.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Jan Berg och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

 

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post: [email protected]

 

Styrelsen

Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

 Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024, kl.14:30 CET.

 


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779