MAR

Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning tredje kvartalet 2021 (Jämfört med tredje kvartalet 2020)

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 109, 0 Mkr (66,2 Mkr)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,1 Mkr (471,4)

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,33 (2,18)

  • Fortsatta exportframgångar.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2021 (Jämfört med perioden januari - september 2020)

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 308,1 Mkr (331,7 Mkr)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 462,9 Mkr (1 620,4 Mkr)

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 8,99 kr (9,40 kr)

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 462,9 Mkr

(1 620,4 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 251,3 Mkr (271,5 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 11,1 Mkr (9,6 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,5 Mkr (3,5 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 18,6 Mkr (8,4 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -8,0 Mkr (-2,3 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,8 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2020-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2021-09-30 till 291,0 Mkr (138,2 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 23/2 2022.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under årets nio första månader uppgick koncernens nettoomsättning till 1 462,9 Mkr (1 620,4 Mkr).

Under det tredje kvartalet 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 546,1 Mkr (471,4 Mkr).

På den brittiska marknaden marknadsför vi under varumärket Kopparberg våra cider-, sprit- och alkoholfria produkter. Varumärket har snabbt vuxit från att omfatta våra storsäljare Kopparberg Cider Strawberry/lime och Kopparberg Cider Mixed Fruit, till att även inkludera våra spritprodukter så som smaksatt gin, vodka och rom samt våra alkoholfria produkter bestående av våra ciderprodukter men även vår alkoholfria gin.

Kopparberg är idag den mest sålda alkoholfria cidern inom segmentet alkoholfri cider. I det segment där alla alkoholfria varumärken ingår, så som alkoholfri cider, öl och sprit är Kopparberg det tredje mest sålda varumärket.

Detta är vår viktigaste exportmarknad och här ökade vi under det tredje kvartalet vår försäljning med 5 % gentemot 2020 och 12 % mot samma period 2019.

I den studie som varumärkesundersökningsföretaget Savanta gjort över de mest sålda varumärkena på den brittiska marknaden framkommer styrkan i vårt varumärke.

I studien valde de ut de100 mest populära varumärkena inom dryck och Kopparberg rankades då som det sjätte mest omtyckta varumärket inom alla drycker och som nummer tre bland alkoholhaltiga drycker.

I åldersgruppen 18-24 år valdes Kopparberg till den mest populära alkoholdrycken.

Detta gör oss självklart väldigt glada och stolta!

Restriktionerna mot pubar och restauranger i Storbritannien lättades upp under sommaren och allt fler pubar har öppnat upp, men än är det för tidigt att förutsäga när det är tillbaka i ett normalläge igen.

På den svenska marknaden, vad det gäller Systembolaget och dagligvaruhandeln, är försäljningen stabil och följer planenligt. Inom Horeca, inklusive våra egna enheter, har försäljningen under det tredje kvartalet återhämtat sig och börjar närma sig 2019 års nivåer.

På våra turistmarknader har vi inte kunnat leverera i normal omfattning på grund av restriktioner till följd av covid-19.

Övriga exportländer följer enligt plan.

Resultatet före avskrivningar för årets nio första månader uppgick till 308,1 Mkr (331,7 Mkr).

Det tredje kvartalet uppvisade ett resultat på 109,0 Mkr (66,2 Mkr).

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_21_Q3.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779