Delårsrapport Q3 2016

Delårsrapport för perioden 2016-01-01-2016-09-30

  • Resultatet efter finansiella poster 268,4 Mkr (229,6 Mkr)
  • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 508,3 Mkr (1 511,8 Mkr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 23/2 2017.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 508,3 Mkr (1 511,8 Mkr) Periodens resultat är det bästa någonsin och det beror på en fortsatt fokusering på våra starka varumärken. På exporten har vi fortsatt med att fokusera på vårt cidervarumärke Kopparbergs Cider med smakerna Kopparberg Päroncider, Strawberry/lime, Elderflower/lime och Mixed Fruit. Vi har även fortsatt att utveckla dessa med fler förpackningstyper, så som Frozen Cider och femliters Kopparkeg.
Under sommaren har vi lanserat Kopparberg Fruit Lager som är ett uppfriskande lageröl smaksatt med citron och lime. Lansering har skett på de brittiska öarna, samt ett antal utvalda marknader, och den har mottagits mycket väl av konsumenterna.
På den brittiska marknaden är Kopparberg Cider det mest sålda varumärket inom premiumsegmentet och litermässigt har vi en ökning på 10 %. Detta är ett gott tecken då våra konsumenter tycker om och fortsätter att uppskatta våra befintliga, men även nylanserade produkter.
Att omsättningen har sjunkit något i SEK, trots volymökning, beror på pundets försvagning mot den svenska kronan.
På den svenska marknaden har vi fortsatt fokusera på Kopparberg Cider, Sofiero samt inom Craft Beersegmentet vårt specialöl Höga Kusten.
Vårt pubkoncept John Scott's fortsätter att utvecklas positivt med nya enheter.
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 268,4 Mkr (229,6 Mkr).
Den lägre kursen på pundet har inte haft så stor påverkan på resultatet då vi bland annat har terminssäkrat valutan, och även arbetat aktivt med att få en balans i valutaflödet.
Än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli, det positiva är att vi har en ökande försäljning vilken vi räknar med att hålla i sig, men valutakursutvecklingen är alltid en osäkerhetsfaktor.

Peter Bronsman
Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier i Kopparberg, Laholm och Sollefteå.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779