Kopparbergs Bryggeri Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016

  • Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 307,2 Mkr (299,9 Mkr)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (4,40 Kr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Kommande rapporteringstillfällen
Kvartal 1 - 23 maj 2017
Kvartal 2 - 30 augusti 2017
Kvartal 3 - 30 november 2017
Kvartal 4 - 22 februari 2018
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:
Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2016 uppgick till 1 945,3 Mkr (1 979,2 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 307,2 Mkr (299,9 Mkr).

Detta är det bästa årsresultatet någonsin och är en följd av att vi fortsatt fokusera på våra starka varumärken och Kopparberg Cider har fortsatt sin utveckling som ett av världens starkaste cidervarumärken.

Vårt fokus har varit huvudsmakerna Päron, Strawberry/lime, Mixed Fruit och Elderflower/lime. Vi har även inriktat oss på att utveckla varierande förpackningstyper och nischprodukter så som femliters Kopparkeg, Kopparberg Frozen Fruit cider samt slim-line burkar. Därutöver har vår exportsatsning på alkoholfri cider slagit väl ut och på öl har även vår Kopparberg Fruit Lager fortsatt sin positiva trend.

På vår största marknad där England, Skottland, Wales, Nordirland och Irland ingår har vi ökat försäljningen i liter med 9 % och är det näst mest sålda varumärket på cider. Inom premiumsegmentet är vi det mest sålda både på on-trade (pubar) och off-trade. Inom on-trade (pubar) är vi även den mest sålda flaskcidern.

Den låga pundkursen under framförallt Q4:an har gjort att vi haft mindre omsättning trots att försäljningen ökat i antal liter.

Inom ölsegmentet, med Sverige i fokus, har vi lyft fram våra varumärken Sofiero, Höga Kusten, Zeunerts och Fagerhult.

Vårt restaurangbolag John Scott's har fortsatt att utvecklas positivt.

Årets resultatförbättring är en effekt av ökad försäljning i liter, en förbättrad produktmix och lyckade produktlanseringar.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 5,90 kr (4,40 kr) per aktie.

Kopparberg 22 februari 2017

Peter Bronsman
Verkställande direktör

Årsstämma
Årsstämman kommer att avhållas den 23/5 2017 kl.13.30 i Kopparberg.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 2/5 2017 på hemsidan www.kopparbergs.se
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 5,90 kr per aktie.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier i Kopparberg, Laholm och Sollefteå.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779