REGMAR

Ulf Ribbenstedt utsedd till ny VD för Kakel Max AB (publ)

Kakel Max AB (publ) styrelse har utsett Ulf Ribbenstedt till ny VD för Kakel Max AB (publ). Han tillträder sin nya befattning 1 oktober 2023.

Ulf Ribbenstedt är idag styrelseledamot i Kakel Max (AB (publ). Ulf har tidigare varit VD för Kiilto AB Sverige, ledamot i Byggkeramikrådet (BKR) och ordförande i Kakelföreningen (KAF).

"Att bli vd för Kakel Max AB (publ) är ett mycket spännande och hedrande uppdrag. Jag ser fram emot att utveckla affärsverksamheten och organisationen tillsammans med alla de kompetenta personer som idag arbetar på Kakel Max AB (publ) inkl dess dotterbolag", säger Ulf Ribbenstedt.

Daniel Källberg kvarstår i sin roll tills Ulf Ribbenstedt tillträder som vd och koncernchef den 1 oktober 2023.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected]

Marie Wideroth, Ordförande Kakel Max AB (publ), +46(0)86666767, [email protected] 

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Nyheter och rapporter mm publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 september 2023, kl 16:40.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163