Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264 höll onsdagen den 22 maj 2024 årsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.
REG MAR
Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2024 · Nettoomsättning: 35 017 (41 478) tkr.· Resultat efter skatt: 105 (1 687) tkr.· Resultat per aktie före/efter utspädning 0.03 (0.56) kr.
REG
Kakel Max AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023 Kakel Max AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023 på bolagets hemsida www.kakelmax.se
REG
Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma. Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024. Årsstämman hålls kl. 15.00 hos Landahl Advokatbyrå AB, Rådmansgatan...
REG MAR
Rättelse: Kakel Max AB (publ) Bokslutskommuniké kvartal 4, 2023 Rättelse: I detta pressmeddelande är bokslutskommunikén bifogad. Fjärde kvartalet: okt-dec 2023 • Nettoomsättning: 37 286 (44 917) tkr. • Resultat efter skatt: - 1 066 (785) tkr...
REG MAR
Kakel Max AB (publ) Bokslutskommuniké Q4 2023 Fjärde kvartalet: okt-dec 2023 • Nettoomsättning: 37 286 (44 917) tkr. • Resultat efter skatt: - 1 066 (785) tkr. • Resultat per aktie före/efter utspädning (0.26) kr. Rörelser...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163