REGMAR

Bokslutskommuniké och kvartal 4, 2019

Fjärde kvartalet: okt-dec 2019

  • Nettoomsättning: 38 456 (40 114) tkr
  • Resultat efter skatt: 1 227 (1 260) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,40 (0,41) kr

Helåret: jan-dec, 2019

  • Nettoomsättning: 150 185 (152 135) tkr
  • Resultat efter skatt: 4 585 (4 167) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1,51 (1,37) kr

I Resultat efter skatt om 4 585 återfinns effekter av IFRS 16 om -231 tkr, se Redovisningsnot 3.

Moderbolaget: okt-dec 2019

  • Nettoomsättning 500 (800) tkr
  • Resultat efter skatt 92 (1001) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: [email protected]

VD-kommentarer

Högre lönsamhet för 2019 än 2018. Vi presenterar ett rörelseresultatet för året som uppgår till 6 746 tkr, vilket motsvarar en marginal om ca 4.5 procent. Med korrigeringar för IT-satsningar för bättre effektivitet, marknadsbearbetning, IFRS och engångskostnader är den underliggande marginalen ca 5.2 procent.

Det är en försiktig optimism i marknaden, trots tecken på en lägre ekonomisk tillväxt och en fortsatt försvagad svensk krona. Jämvikten mellan ny- och ROT-produktion blir bättre och gynnsamma markroekonomiska indikationer skapar förutsättningar för investeringar inom båda delmarknaderna under 2020.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) visar nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. För Sverige som helhet och i genomsnitt för de tre storstadsområden, var det balans för samtliga boendeformer under tredje kvartalet 2019.

Vi har under året genomfört lansering av vår e-handelsplattform, förbättrat vår digitalisering i affärsprocessen, tydliggjort vårt sortiment och stärkt vårt kunderbjudande inklusive logistiktjänster. Sist men inte minst signerade vi, avslutningsvis på 2019, ett ramavtal 2+1 år med ett stort byggbolag gällande material och logistik av kakel, klinker och natursten inkl tätskikt mm i hela Sverige.

Ovan summerar 2019 dels som ett mellanår och dels lansering av flera initiativ för bättre lönsamhet och tillväxt under 2020.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra kunder, aktieägare samt leverantörer och särskilt våra medarbetare som möjliggör det vi har åstadkommit under 2019.

Östervåla 2020-02-28

Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, [email protected]

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [email protected]

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten återfinns under investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2019 omsatte Kakel Max cirka 150 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se investor.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Kakel-Max-AB-2019-Q4.pdf

Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Daniel Källberg VD [email protected] +46 (0)70 9561480