Kakel Max publicerar årsredovisning för 2017

Kakel Max AB (publ) publicerar i dag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017 på bolagets hemsida www.kakelmax.se.
Under länken http://investor.kakelmax.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ återfinns handlingar som berör årsstämman 30 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
[email protected]
+46 (0)70 9561480

Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 17:00 CEST.

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2017 omsatte Kakel Max cirka 97,6 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om Kakel Max

Webbplats
www.kakelmax.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Kakel Max via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn KAKEL ISIN-kod SE0009921075 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Ulf Ribbenstedt VD [email protected] 076 941 1163