REGMAR

VD-brev Free2Move välkomnar Solortus i koncernen

Förvärvet av Solortus AB är en del av Free2Moves långsiktiga och strategiska satsning för att ge fastighetsmarknaden en hållbar digital driftoptimering med fokus på fastighetsägarens driftnetto. Genom att nu tillföra egenproducerad energi lever vi också upp till vår egen devis om hållbart oberoende.

Solortus har fram till idag över 600 unika solcellsinstallationer vilket innebär att den kundbasen nu är föremål för uppkoppling mot plattformen 2Connect. Adderas Free2Moves kundbas med Solortus får vi inte bara stordriftsfördelar i plattformen och dess funktioner utan också möjligheten att paketera nya tjänster till dessa kunder. Vidare minskas leverantörs-beroendet från den plattform Solortus använder sig av idag.

Solortus nya tjänstepaket kommer vara digitalt och levereras av Free2Move och utvecklas av koncernbolaget Sensmaster. Arbetet med att identifiera kundernas behov i relation till nya tjänster är redan påbörjad.

- "Vi går från klarhet till klarhet och jag vill betona hur otroligt viktig vår lösning är i jakten på vår gemensamma utmaning att nå klimatmålen. Vi märker redan att det finns ett stort intresse om "Grön Energi" i kombination med digital drift, det stärker inte bara vårt hållbarhetsarbete, utan ökar också möjligheten att paketera och försälja ytterligare klimat-smarta lösningar. Vi är helt övertygade om att kombinationen klimatsmarta lösningar i med Free2Moves redan befintliga tjänstepaketering och plattformen 2Connect ger våra kunder den helhetslösning som idag saknas på marknaden. Enkelt uttryckt kan vi idag sälja Digital förvaltning med förnybar energi genom solkraft". Säger Jan Ström VD på Free2Move AB.

Under perioden 8-29 september har Solortus sålt nya avtal till fastighetsägare inom segmenten samhällsfastigheter, lantbruk och småhus för totalt 1 447 620 SEK. Dessutom finns en orderstock värd 1 292 128 SEK för snar leverans. Adderar vi Free2Moves annonserade affär under samma period summeras perioden till 4 939 748 SEK.

- "Jag ser fram emot vårt gemensamma arbete och kan redan nu konstatera att gensvaret från marknaden och våra kunder varit enbart positivt. Utvecklingsarbete är redan igångsatt vars enda syfte skall leda till ett ytterligare förbättrat erbjudande till marknaden och med den ännu mera kunder", säger Patrik Malm, försäljnings- & marknadschef Free2Move AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl 08:30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703