Tidigare ledningen för Free2move har lämnat in en konkursanmodan mot dotterbolaget Free2move AB

Tidigare ledningen för Free2move, dåvarande VD:n Per-Arne Viberg och CFO:n Peter Martinsson, har till Halmstad Tingsrätt lämnat in en konkursanmodan mot Free2move AB genom sitt nuvarande bolag Swedish Adrenaline AB. 

Den nuvarande ledningen med VD Anders Johan Johansson i spetsen, har innehållit betalning av en faktura från Swedish Adrenaline AB med anledning av att Free2move's styrelse anser att den överenskommelse som ingicks med Per-Arne Viberg och Peter Martinsson 2013-01-01 gjordes på falska och svikliga grunder.

Två veckor efter förfallen faktura väljer Swedish Adrenaline AB att lämna in en konkursanmodan med mycket tveksam rättslig verkan till Tingsrätten.

Vid bolagsstämman för Free2move Holding AB den 13/5-13 fick styrelseledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinsson inte ansvarsfrihet.

Efter att den tidigare ledningen lämnat Free2move, har företaget genomgått en rejäl omstrukturering med fokus på kärnverksamheten, kontroll på kostnader/intäkter och att på nytt bygga upp ett förtroende hos kunderna.

När den nya ledningen tillträdde så var den ackumulerade akuta skulden till fordringsägare 5 miljoner kronor och icke levererade orders uppe i 8 miljoner kronor. Till dags dato har den nya ledningen minskat skulderna med 80% och orderstocken har reducerats med 6 miljoner kronor.

Företaget har idag successivt arbetat sig tillbaks till en någorlunda stabil leveransförmåga och normala betalningsvillkor. Vi ser det senare som ett tecken på ett ökande förtroende för företaget. Som denna press release tydligt signalerar så återstår dock en del arbete innan alla historiska problem slutligen är bortrensade.

En ny styrelse tillträdde vid bolagsstämman den 13:e maj. Dessa styrelsemedlemmar besitter en djup och bred kunskap som Free2move behöver och bedömningen som görs är att detta påhopp på företaget inte skall utgöra något hot mot verksamheten utan skall betraktas som illa övervägt och skadligt beteende från den tidigare ledningen.

22 maj 2013

För mer information

Kontakta ordföranden Magnus Karnsund, [email protected]


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703