Sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i Free2move Holding AB den 24 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier, där varje 1000 (tusen) befintliga aktier, ska slås samman till en ny. Samtidigt bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier skall vara den 20 juni 2018. Det innebär att sista dag för handel innan sammanläggningen är den 18 juni 2018. Första dag för handel med aktien efter sammanläggningen blir den 19 juni 2018. Det nya antalet aktier kommer att bli 6 410 997 st.

Bolagets huvudägare kommer vederlagsfritt att ställa ut aktier till utsett emissionsinstituts förfogande för utjämning uppåt av ojämna poster i samband med sammanläggningen.

I samband med ovanstående har villkoren för den utestående teckningsoptionsserien TO3 omräknats. De omräknade villkoren innebär att det krävs 2 000 teckningsoptioner av serie TO3 för att teckna en ny aktie till kurs 7 kr under perioden 1 - 31 mars 2019. Även optionsprogrammen TO4 och TO5 omräknas på motsvarande sätt (identiska villkor).

Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut i transaktionen.

Stockholm 2018-06-13

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD, Free2move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2move erbjuder tjänster och produkter inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar. Free2moves huvudsakliga tillämpningsområde är inom fastighetsautomation och infrastruktur.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703