Ny Styrelseordförande i Free2Move

Free2Move har de senaste åren genomgått stora förändringar, gällande såväl inriktning, teknik som kunderbjudande! Bolaget är förberett för framtiden, och har visat att man kan attrahera företagskunder, framför allt inom fastighetssektorn. 

Efter den förändring av inriktning som hittills har gjorts, och allt jobb det inneburit, så känner jag att det är dags att lämna över "stafettpinnen" till nästa person, säger Marie-Louise Gefwert, avgående styrelseordförande! Det är naturligtvis med viss sorg jag lämnar, men känner samtidigt att det är dags för bolaget att kliva vidare, då är Didrik Hamilton, som nu tar över, den som är bäst lämpad att ur styrelseperspektiv leda bolaget vidare för framtiden. 

Vi vill naturligtvis tacka Marie-Louise för det jobb hon gjort som Styrelseordförande för Free2Move de gångna åren, säger Didrik Hamilton, tillträdande Styrelseordförande! Samtidigt känner jag både ödmjukhet och spänning inför allt vi måste göra för att fortsätta etablera Free2Move som en ledande leverantör av spetskompetens inom industriell IoT, framför allt inom skandinavisk fastighetsmarknad.

Behovet och besparingarna av att koppla upp fastigheter är uppenbart, marknaden börjar mogna och vi har hur mycket som helst att göra! Utmaningen blir framgent att välja rätt och fokusera, avslutar Didrik Hamilton.

Stockholm 2018-12-28

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
Om Free2move Free2move är en utvecklare, konsult och tjänsteleverantör inom IoT-teknik (Internet of Things) med inriktning mot fastighetsautomation och infrastruktur. Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703