Korrigering av kallelsetext till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB

I dagens kallelse till extra bolagsstämma den 22 januari 2013 i Free2Move Holding AB (publ.), angavs felaktigt att avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i den föreslagna företrädesemissionen skulle vara den 16 januari. Styrelsens förslag är att avstämningsdagen skall vara den 29 januari 2013.

Vidare vill styrelsen tydiggöra att besluten under punkt 9 och 13 kräver kvalificerad majoritet det vill säga bifall av 90% av de på stämman företrädda aktierna.

Mer information om dessa ärenden kommer att finnas på bolagets hemsida i god tid innan stämman.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703