Kommuniké från extra bolagsstämma i Free2Move Holding

Tid: 31 mars 2016 kl. 11.30
Plats: Bergh & Co Advokatbyrå, Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm.

FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING SAMT AV REVISORS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Då det fanns skäl att anta att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet höll Bolaget den 27 oktober 2015 en första kontrollstämma där en kontrollbalansräkning lades fram. Kontrollbalansräkningen utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Den första kontrollstämman beslutade att Bolaget skulle vara i fortsatt drift. I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen därför inom åtta månader upprättat och låtit Bolagets revisor granska en andra kontrollbalansräkning.

Den andra kontrollbalansräkningen, upprättad den 29 februari 2016, utvisade att Bolagets egna kapital uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlades för stämman.

Stämman konstaterade att kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen framlagts i behörig ordning.

Det konstaterades att styrelsen lämnat ett primärt förslag om att stämman ska besluta att driva Bolagets verksamhet vidare. Vidare konstaterades att styrelsen, i enlighet med dess skyldigheter i 25 kap. aktiebolagslagen, även lämnat ett sekundärt förslag om att stämman ska besluta att Bolaget ska gå i likvidation. Båda förslagen har tillhandahållits via kallelsen.

Stämman konstaterade att Bolagets aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej ska likvideras, och att Bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Stockholm i mars 2016

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen

For further information please contact: Anders Due-Boje, CEO Free2move, +46 70 526 03 00, [email protected]

About Free2move. Free2move is a provider of industrial IoT solutions in the form of sensor networks that wirelessly collect and analyse information; and control and regulate the various units. The solutions enable businesses to operate more efficiently and cut costs while being in control and securing their assets. Typical areas are industrial and building automation. http://www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703