IoT Sverige väljer in Free2move som ny part

Styrelsen för IoT Sverige har fattat beslut om att anta Free2move som part i IoT Sverige. IoT Sverige verkar för att utveckla Sveriges användning av IoT och är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram ska alltid vara att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.

IoT är ett område som utvecklas snabbt och IoT Sverige kommer under 2016 och framåt att fokusera på IoT för för innovativ samhällsutveckling. Detta kommer att ske genom samarbeten mellan offentliga organisationer som exempelvis kommuner samt företag och forskare.

Bland övriga organisationer inom IoT Sveriges parter kan nämnas Ericsson, Intel, Dell och Tele 2.

För mer information om IoT Sverige www.iotsverige.se

Anders Due-Boje, VD för Free2move Holding AB "Vi är naturligtvis glada att blivit invalda i IoT Sverige då det ger oss möjlighet att både bidra i Sveriges utveckling inom IoT generellt, samtidigt som det öppnar möjlighet att hitta nya samarbetspartners att gemensamt utveckla innovativa lösningar med direkt påverkan för samhällsnyttan"

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703