IoT-bolaget Free2move offentliggör beslut om företrädesemission

Styrelsen i Free2move Holding AB (publ) har den 21 november 2016, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2016, beslutat om en garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjord rapport där bolaget aviserade om behov av ytterligare finansiering för att möjliggöra en fortsatt uppskalning av verksamheten för att säkra sina leveransåtaganden samtidigt som Bolaget vidareutvecklar och breddar sitt kunderbjudande

Nyemissionen är garanterad till cirka 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ett belopp av sammanlagt cirka 10,3 MSEK. Free2move har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget maximalt cirka 10,3 MSEK förutsatt fulltecknat erbjudande före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 755 TSEK.  Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelning på upp till maximalt 5,0 MSEK.

Villkor för nyemissionen:

  • Nyemissionen skall omfatta högst 342 847 522 aktier.
  • Sju (7) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Emissionskursen är 0,03 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan för nyemissionen:

  • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt blir den 25 november 2016  med rätt att delta i emissionen
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen blir den 29 november 2016.
  • Memorandum beräknas offentliggöras senast den 2 december 2016.
  • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 2 - 16 december, 2016.
  • Handel med BTA sker från och med 2 december och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 9 januari 2017.
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 2 - 14 december, 2016.

22 november 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation.
http://www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703