Halvårsrapport 2013

* Nettointäkterna under perioden ca 7,1 MSEK

* Periodens resultat ca - 2,4 MSEK

* Orderstocken vid periodens slut ca 2,6 MSEK

VD har ordet

Free2move Holding AB har hållit fast vid den inslagna linjen. Vi har fortsatt arbetet med produktion och att ta tillbaka positionen på marknaden. Det innebär att vi lanserar en moderniserad version av produkt under augusti och ser fram emot att lansera en ny produktserie i oktober. Det är något senare än tidigare utlovat, mot bakgrund av att vi höjer kvalitetskravet och har undvikit onödiga kostnader.

Många utmaningar har antagits och övervunnits under årets första halva. Ingen i företaget har varit oberörd och jag vill rikta ett välförtjänt tack till alla de som bidragit.

Att målet inte nåddes på utsatt tid är förståeligt och det är inte en motgång då målet var högt satt från början. Vi skall vara stolta över vårt sätt att tackla de problem som lösts och se fram emot en höst som ger konkreta resultat.

Det är ett gott betyg för de människor som engagerat och hårt jobbat för och med den förändring som sker i alla led inom företaget.

Free2move AB ser nu fram emot nästa steg i bolagets historia med nöjda kunder och lönsamhet genom:

+ Fortsatt kvalitetsprojekt syftande till ISO-certifiering efter årsskiftet

+ Moderniserade produkter

+ Ny produkt serie, P-serien, där P står för "performance"

+ Ny marknadskommunikation

Vi har även under andra kvartalet haft nöjet att hälsa välkommen en till del ny styrelse genom Marie-Louise Gefwert och Mats Köhlmark vilka tillträtt som nya ledamöter samt Mats Lindoff som återkommit och Magnus Karnsund som omvalts. Magnus Karnsund är bolagets nya styrelseordförande. Det är en namnkunnig styrelse och som VD i företaget ser jag fram emot att tillsammans med styrelsen vara del i återuppbyggandet av Free2move. Ett Free2move som med rätt styrning och rätt produkter har en given position på en växande marknad.

Produkten HIOD One har under första halvåret fått stå tillbaka, men kunskapen om och funktionen kring produkten finns kvar. Vi ser i en nära framtid en lösning för både produkten och konceptet. Tillsvidare är namnet "hiod" överfört till ett annat av Free2move Holding AB helägt aktiebolag, HIOD Sports AB.

Under hösten kommer vi att satsa på marknadskommunikation. Mycket av det kostsamma arbetet är genomfört med synbart resultat i en ny hemsida samt att vi ser förändringar i vår profil som en konsekvens. Genom lanseringar och deltagande i både kunders marknadsevent samt att aktivera vår egen förmåga att intressera kunders marknadsevent samt att aktivera vår egen förmåga att intressera arbetat en tid och kommer att fortsätta arbeta med att återta vår position som ett självklart och bästa val inom vårt segment. Vi har genom hårt arbete det första halvåret lagt grunden för detta. Kvalitet och Produkt är grundläggande förmågor i industriella samarbeten, priset kan t.o.m. hamna på undantag. Vi går nu in i steg 2. Ett steg 2 som innebär värdetillväxt i bolaget genom goda produkter och en organisation som kan möta omvärldens krav.

Marianne Johansson är fortsatt ekonomichef (CFO) Till det välkomnar vi Per Montelin (COO) med ansvar för företagets operativa drift.

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av förändring vi genomgår.

Vi ser fram emot att avlägga nästa rapport den 24 oktober.

22 augusti 2013

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson VD


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703