Free2moves riktade emission fulltecknad

Den av bolagsstämman den 24 juli 2013 beslutade riktade emissionen stängdes den 15 september 2013. Emissionen tecknades till 100 %.

Därmed inkom 3 000 000 kronor i kontanta medel till företaget samt kvittades utestående fodringar om 1 505 493 kronor och därmed stämplas 90 109 860 nya aktier.

Emissionen i sammandrag:

  • Kvittningsemission genomförs genom utgivande av 30 109 860 aktier och en aktiekapitalökning om 1 505 493 kronor,
  • Kontantemission genomförs genom utgivande av 60 000 000 aktier vilket ger en aktiekapitalökning om 3 000 000 kronor,
  • Aktiekapitalet ökar med totalt 4 505 493 kronor,
  • Teckningstid och betalningstid beslutades till att löpa fram till och med den 15 september 2013,
  • Aktierna berättigar till aktieutdelning från och med den 1 januari 2014,
  • Aktierna tecknas till 0,05 kronor/styck

20 september 2013

För mer information

Kontakta VD Anders J Johansson, [email protected].


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703