Free2Moves huvudägare tecknar i pågående företrädesemission

Free2Move Holding AB som är noterat på NGM Nordic SME genomför just nu en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Bolaget vill förtydliga vilka teckningsåtaganden vd och styrelseordförande, som tillsammans äger över 50 procent av aktierna, har lämnat, då det kommit frågor om det.

Free2Move erbjuder en helhetslösning som med toppmodern teknik och förnybar energi levererar en mer effektiv och hållbar digital fastighetsförvaltning - med garanterade besparingar för fastighetsägaren.

Höga räntor och energipriser tvingar fastighets- och småhusägare att se över sina kostnader. I denna marknadssituation ser Free2Move en chans att växa. Det är bakgrunden till nyemissionen. Kapitaltillskottet om 15,2 miljoner, vid fullt tecknad emission, ska möjliggöra detta.

- Free2Move är i en fas av snabb tillväxt, och genom kapitaltillskottet kommer vi att öka takten ytterligare med sikte på att bli en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning. Jag ser fram emot den resan tillsammans med både nya och gamla aktieägare, säger vd Leif Syrstad, som i den pågående emissionen fortsätter att investera i bolaget.

- Free2Move verkar i den spännande skärningspunkten mellan PropTech, solenergi och ventilation och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster genom våra fyra dotterbolag, fortsätter Leif Syrstad.  Efterfrågan från alla delar av fastighetsbranschen är stor såväl av ekonomiska som hållbarhetsskäl.

Leif Syrstad har lämnat teckningsförbindelse för sin andel om 1 miljon kronor. Styrelseordförande Didrik Hamilton, som har stöttat bolaget finansiellt under många år, tecknar 2 miljoner kronor i emissionen. Sammantaget äger styrelse och ledning i dag över 50 procent av aktierna i bolaget. Likviden har redan inbetalats och kommer därmed att kvittas i den pågående företrädesemissionen.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703