REGMAR

Free2Moves förvärv av Sydvent AB slutfört

- Breddar kunderbjudandet och stärker kundbasen

Nordic SME-listade Free2Move Holding har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Sydvent AB med tillträde den 30 juni 2022. Det överenskomna priset för aktierna är 1 miljon kronor, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling. Genom förvärvet breddas Free2Moves kunderbjudande och kundbas ytterligare.

Genom förvärvet stärks Free2Moves tekniska kompetens för hela koncernen. Företagsgruppen kan därmed på ett kostnadseffektivt sätt komplettera Sydvent AB:s erbjudande med digital uppkoppling genom den egenutvecklade plattformen 2Connect. Utöver det stärks kundbasen och erbjudandet, både vad gäller produkter och tjänster.

- Förvärvet är en bra kombinationsaffär, vilken innebär att vi ytterligare kan stärka vårt tidigare förvärv, Solortus AB, som är i en stark tillväxtfas i södra Sverige vad gäller nya etableringar, personal, och befintliga kunder, säger Jan Ström, vd på Free2Move AB och fortsätter:

- Med relativt enkla medel kan vi bredda affären och kan på ett kostnadseffektivt sätt etablera bolagen på nya geografiska marknader. Samtidigt som vi ska dra nytta av det goda renommé bolagen har på sina respektive hemmamarknader.

Med Sydvent som dotterbolag tillförs Free2Move ventilationskompentens och OVK besiktningar vilket betyder att vi inte behöver använda underentreprenörer för dessa tjänster. Sydvent AB, med säte i Malmö, utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresundsregionen. Bolaget, som grundades 2012, har åtta anställda och omsatte cirka 8 miljoner kronor det senaste verksamhetsåret.

- Vi har alltid strävat efter att kontinuerligt utveckla vår kompetens och tekniska kunnande. Genom att bli en del av Free2Move öppnas nya möjligheter för oss att utveckla vår utveckla och bredda vårt kunderbjudande säger Ulf Olsson, tidigare ägare av Sydvent.

Den 16 maj annonserades att Free2Move Holding AB tecknat en avsiktförklaring - ett så kallat letter of intent med ägaren till Sydvent AB med avsikten att förvärva bolaget till 100 procent.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl 08:50.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en digital förvaltare som erbjuder fastighetsägare mjukvaruplattformen 2Connect för ett förbättrat driftnetto. Bolaget garanterar kunden en betydande förbättring av lönsamheten genom optimerad fastighetsdrift och förnybar energi. Det möjliggörs genom att mäta och styra människa och teknik med den senaste uppkopplade tekniken.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703