Free2Movebolag får ytterligare uppdrag av Akham Fastighets AB

- Tecknar avtal för bättre inomhusklimat på Malmö Friskola -

NGM Nordic-listade Free2Moves dotterbolag Sydvent - experter på att optimera fastigheters ventilationssystem - ingår avtal med Akham Fastigheter. Avtalet är det andra på kort tid och avser installationen av en ventilationslösning i känslig miljö, det vill säga en lösning anpassad för skolverksamhet. Bägge uppdragen har ett samlat värde på ca en miljon varav det nya avtalet har ett värde på drygt en halv miljon kronor.

Installationen på Malmö Friskola i Akham Fastighets AB görs av Free2Moves Malmöbaserade dotterbolag Sydvent som är specialiserade på kompletta ventilationssystem och service för väl fungerande inomhusklimat. 

- Vår lösning klarar de krav och regler som ställs på inomhusklimat i känsliga miljöer, vilket i det här fallet handlar om en god arbetsmiljö för skolans elever och pedagoger. Akham Fastighets AB är en återkommande kund där vi tidigare gjort liknande installationer med gott resultat, säger Jan Ström, Sydvents vd.

Sydvent har den senaste teknikens ventilationslösningar och är anpassade efter rätt ändamål och ger frisk luft till rätt temperatur, utan att orsaka störande ljud eller orsaka drag. Systemen optimerar ventilationen och är behovsstyrda, vilket innebär att de inte använder mer energi än nödvändigt. 

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected]  

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
 Free2move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703