REGMAR

Free2move utökar sin serviceaffär med Kronprinsesse Märthas Kirke

Kronprinsesse Märthas Kirke utökar sitt befintliga serviceavtal med Free2Move som har till uppgift att styra, reglera och övervaka inomhusklimatet och tekniska processer i fastigheten på distans. För att parera för kyrkans föränderliga organisation utökar därför Free2move sitt serviceåtagande åt kunden. Avtalet innebär bl.a. följande;

  • Tillsyn och skötsel av fastigheten samt teknisk installation. Detta utförs digitalt och analogt.
  • Åtgärda larm som de tekniska systemen genererar.
  • Ansvar för support och skötsel av kundens accessystem.
  • Tillsynsrondering SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete).
  • Ytterligare utveckling av 2Connect plattformen

- Vi är mycket glada och stolta över att vi får utökat förtroende av Kronprinsesse Märthas Kirke. En kund som fördjupar sin leverans blir ett tydligt kvitto på det värde vi tillför säger Jan Ström, VD på Free2move AB.

Nya avtalet sträcker sig till årsskiftet och löper därefter på kvartalsvis. Värde på avtalet som delvis är rörligt uppskattas till minst 100 KSEK innevarande år.

Leif Syrstad
verkställande direktör och CEO

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703