REGMAR

Free2Move tecknar förproduktionsavtal med My Eden

Free2Move agerar ombud för My Eden och tecknar förproduktionsavtal.

My Eden AB, ägs av trädgårdsmästaren Bosse Rappne från Slottsträdgården Ulriksdal Aktiebolag, utvecklar en IoT-lösning för smart klimatstyrning av växthus för konsument-marknaden.

Avtalet omfattar inköp & kvalitetstestning av de 100 st första klimatsystem med molntjänst, webapplikation och kontrollenhet som har utvecklats av Free2Move. Målet med avtalet är att säkra upp en storskalighet och enkelhet i kommande tillverkningsproduktioner där
My Edens kommande organisation själva skall kunna hantera hela inköps- & testnings-processen.

Efter produktion av 100 st My Eden-klimatsystem fortsätter Free2Move att supporta
My Eden med det befintliga supportavtalet som kommunicerats tidigare. Vilket innehåller drift av systemet inklusive uppdateringar samt "second line" support.

- Vi är mycket stolta och glada att vi får vara en del av arbetet med att ta My Edens klimatsystem för växthus till marknaden. Vi känner ett enormt förtroende från My Eden och är helt övertygade om att detta unika klimatsystem kommer skapa ett stort intresse på marknaden, säger Patrik Malm, Försäljnings- & Marknadschef på Free2Move AB.

Värde på avtalet är minst 2,2 MKR men kan komma att justeras uppåt beroende på
My Edens slutgiltiga paketering. Avtalsvärdet innevarande år beräknas till 2 Mkr. Avtalet börjar gälla den 15 september.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl 10:30

2021-09-15

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703