Free2move tar ytterligare kundorder på IoT

Free2move har tagit ytterligare kundorder på IoT plattformen 2Connect™ för övervakning av både luftkvalitet och flöde på ett av Sveriges större sjukhus.

Ännu en kund väljer att beställa Free2move's IoT plattform 2Connect™ för en mer omfattande provinstallation gällande övervakning av både luftkvalitet och flöde på ett av Sveriges större sjukhus. Installation och driftsättning görs i slutet av juni och utvärdering av systemplattform 2Connect™ pågår under juli och augusti månad. Ny innovativ IoT- teknik är ett led i kundens strävan att proaktivt erbjuda leveransförbättringar samtidigt som påverkan på klimatet minskar.

Fortsättningsvis meddelar Free2move att tidigare avisering om produkt release av bolagets nya IoT Gateway, Celebes 4, har produktionssatts i Sverige . Kundleveranser med Celebes 4, som del av 2Connect™, påbörjas under sommaren.

Anders Due-Boje, VD för Free2move Holding AB, "Detta är vår 4de skarpa kundorder på systemplattformen 2Connect™. Vi har idag tre installationer i drift hos kund innefattande intelligenta sensorer, gateway's och vår skalbara molntjänstbaserade systemmjukvara med god progress. Kul också att vi klarat att ta fram en helt ny IoT Gateway i teknikens  framkant och enligt utlovad tidsplan. Vår nya Gateway stärker systemplattformen 2Connect™ ytterligare."

2Connect™presenteras utförligare här :

https://www.youtube.com/watch?v=tK4jE5t4dW8

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703