REG

Free2Move tar upp lån om 1,7 Mkr för att skapa ytterligare tillväxt

NGM Nordic SME-listade Free2Move Holding AB, "Bolaget", har upptagit ett lån om 1,7 MSEK från dess största aktieägare Soffloch Advice i syfte att skapa ytterligare tillväxt

Lånet syftar till att öka Bolagets rörelsekapital då ledningen och styrelsen ser möjligheter att säkra tillgången på kritiska insatsprodukter för att möta den ökade efterfrågan och förut-sättningar för snabbare tillväxt. Långivare är en av bolagets större aktieägare Soffloch Advice AB vilket kontrolleras av Didrik Hamilton som är ordförande i Free2Move Holding AB. Avsikten är att svara på den starka efterfrågan på sänkta driftkostnader genom energi-optimering som råder bland fastighetsägare, offentliga förvaltningar och privatpersoner. Lånet löper med en 1,5% månatlig ränta och förfaller till betalning den 31 mars 2024 eller tidigare om Bolagets ekonomi kraftigt förändras och bolaget finner detta förmånligt.

" Vi gör vad vi kan för att rulla ut det våra kunder efterfrågar i en allt snabbare takt och efterfrågan är större än vad vi tidigare bedömt. Den tillväxt av orderstocken som redovisades i årets första kvartal fortsätter. Efterfrågan är stor på solpaneler, produktion av egen förnybar energi, och möjligheten till digital övervakning och styrning vilket stoppar resursslöseri. Lånet ger oss möjligheter att växa i högre takt och med allt större projekt då vi kan göra större inköp av väsentliga insatsvaror. Vi ser stora möjligheter på marknaden och drar nytta av synergier mellan våra dotterbolag" säger Leif Syrstad, vd på Free2Move Holding AB.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected] 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703