Free2Move sluter miljonavtal med Vacse fastigheter

- Skapar hållbar förvaltning med solceller och digital drift för Polisen

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vacse fastigheter för hållbar elförsörjning och digital förvaltning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten Mimer 3 är belägen i centrala Västervik och hyrs av Polisen.

I fastigheten installeras en solcellsanläggning om 55 kW. Den har en planerad produktion på omkring 45 000 kWh, vilket är cirka 40 procent av fastighetens årliga förbrukning. Samhällsfastighetsbolaget Vacse äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor.

"Intresset för hållbar fastighetsförvaltning och förnybar energi ökar stadigt. Free2Move vill hjälpa myndigheterna runt omkring i Sverige att minska deras klimatpåverkan i de fastigheter det verkar. Hos Polisen i Västervik kommer vi se till att fastigheten, via solcellsanläggningen, har en egen produktion av förnybar energi, vilket ger en lägre driftkostnad och en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning, säger Jan Ström, Free2Moves vd.

Free2Moves dotterbolag Solortus i Gamleby - specialiserade på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik - står för installationen. I kombination med solcellerna ingår också uppkoppling via Free2Moves plattform 2Connect.

"Vi kopplar upp anläggningens drift i vår plattform vilket säkerställer noggrann produktion och kan om kunden vill också hantera andra fastighetstekniska tekniska installationer såsom, pumpar, ventilation, el, värme och vatten", säger Jan Ström.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected] 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.
Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703