Free2Move sluter ännu ett miljonavtal

- Vimmerby Sparbank väljer Free2Move för hållbar förvaltning med förnybar energi i solceller och en smartare drift.

NGM Nordic-listade Free2Move - specialiserade på att förbättra fastigheters driftnetto - ingår avtal med Vimmerby Sparbank för hållbar elförsörjning. Affären omfattar installation av solceller till ett värde av cirka 1 miljon kronor och görs av dotterbolaget Solortus. Fastigheten är belägen i centrala Vimmerby.

I fastigheten installeras en solcellsanläggning som har en planerad produktion på 51,3 Mwh, vilket är cirka 50 procent av fastighetens årliga förbrukning. Vimmerby Sparbank har sedan en tid arbetat målmedvetet miljöfrågor och vill vara en "grön bank". Tidigare arbete har rört avfallshanteringen och nu tas klivet till förnybar energi för att minska miljöpåverkan.

"Intresset för hållbar fastighetsförvaltning och förnybar energi ökar stadigt. Free2Move vill hjälpa fastighetsägare runt omkring i Sverige att minska deras klimatpåverkan i de fastigheter det verkar. Hos Sparbanken i Vimmerby kommer vi säkerställa att fastigheten, via solcellsanläggningen, har en egen produktion av förnybar energi, vilket ger en billigare drift av fastigheten och en hållbar fastighetsförvaltning över tid, säger Jan Ström, Free2Moves vd.

Free2Moves dotterbolag Solortus i Gamleby - specialiserade på förnybar energi genom solkraft, laddstolpar samt styr- och reglerteknik - står för installationen. I kombination med solcellerna ingår också uppkoppling via Free2Moves plattform 2Connect.

"I alla våra affärer med förnybar energi kopplas anläggningen upp i vår plattform 2Connect, vilket säkerställer noggrannare produktion av förnybar energi och en smartare drift. Full effekt av en smart drift får kunden om han väljer att hantera även andra fastighetstekniska installationer såsom, pumpar, ventilation, el, värme och vatten. Att få dessa olika tekniska ingredienser att jobba med/för varandra istället för separata produktgrupper ger enorma besparingar över tid", avslutar Jan Ström.

2022-12-01

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected] 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move  

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd..


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703