Free2Move slår in på en ny strategisk inriktning efter tre år av konsolidering

Som en konsekvens av denna nya offensiva, sedan tidigare kommunicerad strategi, så väljer företaget att byta styrelsens ordförande. Till ny ordförande har styrelsen valt Marie-Louise Gefwert. Marie-Louise kommer att leda styrelsens strategiska arbete under våren. Detta arbete kommer att presenteras för aktieägarna och aktiemarknaden i god tid inför årsstämman som är satt till 21/4 2015. Magnus Karnsund kommer fortsatt vara engagerad i företagets dotterbolag och vara huvudägare i bolaget.

Stockholm 2015-02-12

Styrelsen i
Free2move Holding AB

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders Johan Johansson, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691, [email protected]

About Free2move Holding AB
Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703