Free2move publicerar memorandum inför emission

Styrelsen för Free2move Holding AB (publ) har som tidigare meddelats beslutat genomföra en företrädesemission. Bolagets Memorandum finns nu tillgängligt för allmänheten på Bolagets webbplats.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Free2Move befinner sig i en aktiv fas med tecknande av distributörskontrakt världen över för försäljning av HIOD One. För att kunna genomföra ökningen av produktionen och därtill hörande behov av rörelsekapital krävs att kapitalbasen ökar. Styrelsen har satt en mycket förmånlig nivå för att premiera de aktieägare som medverkat till bolagets utveckling och som nu ges möjlighet att positionera sig inför vår kommersiella expansion

Närmare om emissionen
För varje innehavd aktie per avstämningsdagen erhålls fyra (4) teckningsrätter. För att teckna en ny aktie till kursen 0,50 kr per aktie krävs fem (5) teckningsrätter. Erbjudandet består av en företrädesemission om ca 7,5 miljoner aktier, samt en övertilldelningsoption på 425 000 aktier för allmänheten att teckna utan företräde. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas aktieägare och allmänheten som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. De nyemitterade aktierna kommer, vid fulltecknad emission, att motsvara ca 45 % av samtliga utestående aktierna i bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission får se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad.

Garanter till emissionen
Emissionen är i sin helhet garanterad av personer i ägarkretsen.

Tidplan företrädesemissionen
Aktien handlas inklusive rätt att delta i företrädesemissionen: fram till 19 januari 2012 Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen: från 20 januari 2012 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 24 januari 2012 Memorandum offentliggörs: senast 23 januari 2012 Handel i teckningsrätter: 26 - 8 februari 2012 Teckningstid: 26 januari - 13 februari 2012

Memorandum
Finns för nedladdning på www.free2move.se

2012-01-23

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Per-Arne Wiberg, CEO Free2move Holding AB, 0702-203382 [email protected]

Om Free2move Holding AB
Free2move Holding har ett helägt dotterbolag (Free2move AB) med verksamhetsinriktning trådlös kommunikation. Free2move AB är en global leverantör av produkter för trådlös audiokommunikation inom sportkommunikation och utsatta miljöer.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703