REGMAR

Free2Move och Sally R inleder samarbete

Free2Move AB och Sally R har gemensamt undertecknat ett Partneravtal och automatiserar därmed delar av vår servicelösning till kund.

Den molnbaserade optimeringstjänsterna (Auto, Opti) som levereras via plattformen 2Connect vars främsta uppgift är att stärka fastighetsägares driftnetto mot främst kommersiella fastigheter stärks och automatiseras. Det innebär att alla befintliga kunder samt framtida, fastigheter uppkopplade mot 2Connect kan erbjudas möjligheten att automatisera delar av sin drift.

Integrationen mellan respektive företags tjänster möjliggör för fler fastigheter att spara mer energi på ett enklare sätt. Lösningen fungerar för alla sorters fastigheter och finns redan idag tillgänglig i 2Connect.

"Vi är mycket glada för samarbetet mellan Free2Move och SallyR. Vi kan med detta skala upp och ytterligare förstärka vår servicelösning till kund. Nu säkerställer vi en enkelhet och automatisk drift genom att "skifta" analoga drifttimmar till digitala sekunder. Resultatet av detta stärker kundens driftnetto ytterligare utan att göra avkall på inomhusklimatet, och Free2Move stärker sin egna marginal i affären", säger Jan Ström VD på Free2Move AB

"Vi på Sally R är väldigt glada för det här samarbetet med Free2Move som gör ADA ännu mer tillgänglig och enklare att implementera för fastighetsbolag runtom i världen. Vi och Free2Move delar synen på hur fastigheter kan styras mer intelligent för att både spara energi, men också för att förbättra inomhusklimatet. Genom att samarbeta med IoT-plattformar gör vi ADA till en naturlig del av varje fastighets styrning och resa mot optimerad energianvändning", säger Fredrik Tunberg, VD på Sally R

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Fredrik Tunberg,
VD Sally R,
tel+4672 203 40 11,
epost: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

För mer information: https://free2move.se/

Om Sally R

Sally R är ett svenskt cleantech-företag som med hjälp av rymdteknik utvecklar smart ventilations- och luftbehandlingsteknik för kommersiella fastighetsbyggnader. Detta för att säkra ett hälsosamt inomhusklimat med god luftkvalitet till lägsta möjliga energiförbrukning. Sally Rs vision är att alla ska andas bra luft.

För mer information: https://sally-r.com/


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703