Free2move och Linnéuniversitetet i samarbete om IoT

Free2move och Linnéuniversitetet inleder ett samarbete om Smarta fastigheter och miljö för människor genom etablering av IoT Laboratorium

Free2move och Linnéuniversitetet ingår samarbete i syfte att både tekniskt och kunskapsmässigt utveckla nya möjligheter inom IoT som skall leda fram till  bland annat smartare fastighetssystem.

Samarbetet omfattar realisering av ett IoT laboratorium i Linnéuniversitetets Växjö lokaler, med långsiktigt syfte att bygga upp en forskningsmiljö där modern teknik (IoT, Data Analytics, Big Data, Sensoring) nyttjas för att samla in, lagra, behandla och presentera data/information avseende den smarta framtids-fastigheten där kreativa och innovativa aktiviteter kan mätas och analyseras.

I projektets initiala fas utförs en provinstallation omfattande en implementation av IoT plattformen 2Connect™ där sensorer, sensorläsare/gateway och molnbaserad IoT orkestreringsplattform trådlöst utvärderar studiemiljö i två av universitetets aulor. 2Connect™ monitorerar temperatur, luftfuktighet, koldioxid och estimerat antal personer i lokalen.

Anders Due-Boje, VD för Free2move Holding AB, "Free2moves engagemang i samarbete med ett ledande svenskt universitet verifierar vår ambition i att leverera värde i IoT projekt oberoende av industridomän eller marknad. Free2moves fokus ligger i att leverera  IoT lösningar för industri- och fastighets -automation, vår styrka och erfarenhet i att kunna kombinera och orkestrera information från multipla datakällor gör oss till en värdefull samarbetspartner att stödja Linnéuniversitetes ambitioner inom IoT och Big Data "

Niclas Eberhagen, Lektor i Informatik vid Linnéuniversitetet, "Inom ramen för samarbetet vill vi på universitetet bygga upp en forskningsmiljö där modern teknik (IoT, Data Analytics, Big Data, Sensoring) nyttjas för att samla in (mäta), lagra, behandla och presentera data/information i samband med kreativa och innovativa aktiviteter"

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se

Om Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som inspireras av Carl von Linné, med rötter i Småland och världen som arbetsfält. Det är andan hos vetenskapsmannen, entreprenören och pedagogen Linné som utgör grunden vid Linnéuniversitetet. Genom nyfikenhet och nytänkande banade Linné väg för ett för den tiden nytt vetenskapligt paradigm. På liknande sätt vill Linnéuniversitetet också kännetecknas av djärvhet med engagemang för nya vetenskapliga idéer. Linnéuniversitetet utbildar 14.000 helårsstudenter och har 2.000 anställda. www.lnu.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703