Free2move och Chargestorm tecknar samarbetsavtal kring utveckling och marknadsföring av IoT (Internet of Things) systemplattform för fastighetssektorn

Genom att kombinera Free2moves lösningar för sensornätverk med Chargestorms produktportfölj av laddsystem för elbilar och det smarta hemmet utvecklar nu bolagen gemensamt en systemplattform som utgör ett nytt och unikt erbjudande för fastigheter såväl som industriella aktörer. 

Idag har laddstationer för eldrivna fordon blivit ett naturligt inslag i snart sagt alla nya fastighetsprojekt. De har blivit en viktig del i den infrastruktur som fastigheten kan erbjuda ägare, hyresgäster och besökare. Nu har turen kommit till det befintliga fastighetsbeståndet. För att sådana lokala laddningssystem ska fungera smidigt, problemfritt och kostnadseffektivt bör de innehålla såväl tillförlitlig realtidsinformation som funktioner där denna information används för att styra, reglera och kanalisera systemet.

Vid elfordonsladdning är det allt viktigare att kunna detektera när bilar parkerar felaktigt med bristfällig laddning som följd. Vidare är trådlös kommunikation mellan laddstolpar fundamentalt för systemens effektvaktsfunktioner.

Chargestorm, som har utvecklat och levererat tusentals laddsystem, och Free2move, vars nya industriella IoT plattform har designats för att vara informationsmotorer i helhetslösningar för såväl industriell produktion som fastighetsdrift, är båda övertygade om att sensorbaserade nätverk är rätt väg att gå för att bygga stora installationer av energismarta fastighetslösningar med laddstationer.

"Genom den nya systemplattformen kommer vi kunna leverera kunder en helhetslösning där laddstolpar blir en del utav det nya smarta hemmet. Fastigheten blir "IoT ready" vilket kommer att skapa högre en attraktionskraft. Vi vet att det ligger helt i linje med vad de stora fastighetsägarna och byggbolagen efterfrågar, men inte kan få med dagens lösningar" säger Anders Due-Boje, VD på Free2move.

"Samarbetet skapar stora möjligheter att skapa uppkopplade miljöriktiga lösningar för fastighetssektorn och industrin. Med den nya systemplattformen kan vi, utan stora och kostsamma ingrepp, göra även äldre fastigheter energismarta med moderna funktioner.  Det blir ett nytt grepp inom både miljötänk och ekonomi." kommenterar Patrik Lindergren, VD på Chargestorm.

Samarbetet har redan påbörjats med sikte på att göra inledande kundinstallationer försommaren 2016.

Ytterligare information

Anders Due-Boje, Free2move, +46 70 526 03 00, [email protected]

Patrik Lindergren, Chargestorm , +46 70 461 25 78, [email protected]

Om Free2move. Free2moves affärsidé är att erbjuda industriella IoT lösningar i form av sensornätverk som trådlöst samlar in och analyserar information samt styr och reglerar olika enheter. Lösningarna möjliggör verksamheter att arbeta mer effektivt och kapa kostnader samtidigt som man både har kontroll och säkrar sina tillgångar. Typiska applikationsområden är fastighets- och industriautomation. http://www.free2move.se

Om Chargestorm. Chargestorms affärsidé är att hjälpa kunder lyckas med elfordonsladdning genom att erbjuda kompletta laddinfrastrukturlösningar som skalar från små till stora installationer. Kunder kommer från olika branscher som vill erbjuda elfordonsladdning såsom kommuner, energibolag och fastighetsägare. http://www.chargestorm.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703