Free2Move i dansk miljonaffär

NGM Nordic-listade Free2Moves dotterbolag Sydvent - experter på att optimera fastigheters ventilationssystem - tecknar avtal med danska fastighetsbolaget Caspian Ejendomme A/S i Köpenhamn. Affären gäller projektering och installation av ventilationslösningar i fastighetens tre våningsplan samt löpande serviceavtal. Affären har ett värde på cirka
1 miljon kronor.

Caspian Ejendomme har förvärvat en fastighet i Köpenhamn där företagets egen verksamhet ska flytta in samt två våningsplan som ska hyras ut till privat utbildningsverksamhet. Sammantaget ska fastigheten utrustas med fem nya ventilationsaggregat i syfte att förbättra luften och därmed öka kvaliteten på inomhusklimatet.

- Vi har sedan tidigare en relation med kunden och återigen är vi med och levererar den senaste teknikens ventilationslösningar till Caspian Ejendomme. Systemet är skräddarsytt för att klara utbildningsverksamhetens höga krav och anpassad för att kunna skalas upp för att kunna öka antalet personer som vistas i lokalerna, men med bibehållen kvalitet på klimatet inomhus, säger Jan Ström, vd för Free2Move AB.

Free2Moves Malmöbaserade dotterbolag Sydvent tillhandahåller såväl projektering som installation och service. Med sin expertis och lösningar optimeras fastighetens ventilationssystem och anpassas efter rätt ändamål, ger frisk luft och rätt temperatur, utan att orsaka störande ljud eller orsaka drag. Till det klan läggas att systemen är behovsstyrda, vilket innebär att de inte använder mer energi än nödvändigt.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected] 

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move
 Free2move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703