Free2move Holding Valberedning för 2017 fastställd

Free2move Holdings valberedning inför stämman i april 2017 har nu fastställts. I valberedningen ingår de två största ägarna Didrik Hamilton och P-A Bendt samt Gunnar Ek, som representant för de mindre aktieägarnas intressen och Marie-Louise Gefwert, styrelsens ordförande i Free2move Holding AB. Ytterligare medlem i valberedningen fastställs senare i avvaktan av pågående emission för att från uppdaterad ägarstatistik från Euroclear kontakta den person som i röstetal är tredje största ägaren och identifiera dennes intresse av att delta i valberedningens arbete. 

Gunnar Ek är valberedningens ordförande och valberedningens ledamöter räknas som insiders fram till 20 februari 2017 då bokslutskommunikén släpps. 

Ett första möte har hållits den 19 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 20 april 2017.

Stockholm den 28 december 2016

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move 
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se 


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703