Free2move Holding har genomfört kvittningsemission

Free2move Holding AB har genomfört en kvittningsemission riktad till Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. 

Genom emissionen kvittades fordringar om 913 737 kr avseende rådgivning kring den nyligen genomförda företrädesemissionen. Emissionen genomfördes till en kurs om 3 öre per aktie. För den riktade nyemissionen har styrelsen i Free2Move Holding AB utnyttjat bemyndigandet som gavs vid årsstämman den 25 maj 2016 och emitterat 30 457 900 nya aktier. Styrelsen bedömer det vara fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att fordringar på bolaget kvittas mot nya aktier. De nya aktierna registrerades hos Bolagsverket den 25 januari 2017.

Stockholm den 22 februari 2017

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703