REGMAR

Free2Move Holding AB tecknar LoI med Solortus AB

Free2Move Holding AB tecknar LoI med ägaren av Solortus AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%. Solortus AB som ligger i Västervik/Gamleby är specialister på förnybar energi och genom detta förvärv stärker Free2Move sin kompetens, kundbas och erbjudande ytterligare.

Solortus grundades 2012 och har 10 anställda. Det senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 18 miljoner. Bolaget är inriktade på förnybar energi genom solkraft, men även laddstolpar och styr- och reglerteknik för fastighetsägare.

Free2Moves Holdings avsikt är att förvärva 100 procent av aktierna i Solortus AB med tillträde 1 september. LoI, Letter of Intent innebär inte en bindande överenskommelse utan förvärvet är fortfarande under förhandling. Det pris som diskuteras för aktierna och övertagande av ett aktieägartillskott är 4,5 MKR, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i F2M baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. Parterna diskuterar också en viss tilläggsköpeskilling.

- Solortus är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Move familjen. Med Solortus skulle vi få hög kompetens inom förnybar energi, styr- och reglerteknik samt affärsområdet laddstolpar. De blir framför allt en naturlig samarbetspartner till plattformsleverantören Free2Move AB. Vidare kan vi konstatera att Solortus marknad är densamma fastighetsmarknad som vi själva har valt och våra erbjudanden korrelerar bra ihop, säger Jan Ström, VD Free2Move AB (dotterbolag till Free2Move Holding AB).

- Vi ser fram emot att bli en del av Free2Move familjen och komplettera gruppen med vår specialistkompetens och kunskap. Inom Solortus får vi möjlighet att utveckla vårt erbjudande och personal samt bredda verksamhet på fler orter, säger Martin Rosenblad, vd på Solortus AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 augusti 2021 kl 14:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move
Free2Move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703