REGMAR

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, tecknar LOI med NSV-Nordens Solvärme AB med avsikt att förvärva bolaget till 100%

NSV-Nordens Solvärme AB som ligger i Trelleborg är specialister på förnybar energi och Free2Move stärker härmed kundbas och erbjudande ytterligare.

Nordens Solvärme har varit verksamt sedan 2017 och senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till ca 7 Mkr med positivt resultat som är relativt högt i förhållande branschgenomsnittet. Bolaget är inriktade på förnybar energi genom solpaneler, men även solfångare och solcellsdriven belysning för privat och offentlig miljö.  

Nordens Solvärme är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt inriktning för att passa in i Free2Move familjen. Med Nordens Solvärme får vi en aktiv aktör inom förnybar energi i södra Sverige. Vi ser synergier med vårt bolag Sydvent i Malmö när det gäller montage och kundstock men också en bra samarbetspartner när det gäller inköp, produkt och tjänsteutbud samt vår plattform 2Connect kopplat till Solortus och energiområde 4. Vidare kan vi konstatera att Nordens Solvärmes marknad är fastighetsmarknaden som vi själva har valt och våra erbjudanden korrelerar bra ihop, säger Jan Ström operativ VD i dotterbolagen Free2Move AB, Solortus AB och Sydvent AB

- Vi ser fram emot att bli en del av Free2Move familjen och komplettera gruppen med vår specialistkompetens och kunskap. Inom Nordens Solvärme får vi möjlighet att utveckla vårt erbjudande och bredda verksamheten på fler orter, säger Ilja Cavdarovski, ägare till  
NSV-Nordens Solvärme AB.

Free2Moves avsikt är att förvärva 100 procent av aktierna i NSV-Nordens Solvärme AB med tillträde senast under oktober. LOI, Letter of Intent innebär inte en bindande överenskommelse utan förvärvet är fortfarande under förhandling. Det pris som diskuteras är 4,9 MKR varav en del aktier i Free2Move Holding och den del kontant i samband med tillträdet. Parterna diskuterar också en möjlig tilläggsköpeskilling. Köpeskilling och fördelning aktier/kontant fastställs slutligt efter kommande due diligence process och förhandling rörande aktieöverlåtelseavtalet.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21auguati 2023 kl 11:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected] 

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703