Free2move Holding AB (publ) genomför en garanterad företrädesemission

Som tidigare meddelats så avser Free2move Holding AB att genomföra en företrädesemission.

Emissionen har nu formellt beslutats av Bolagets styrelse utifrån det bemyndigande som gavs av den extra bolagsstämman den 28 april 2014.

Syftet med emissionen är att säkerställa finansieringen av det förändringsprogram som beslutades om i november 2012.

Villkoren i korthet innebär att fyra gamla aktier ger rätt att teckna fem units à 0,05 kr/st, var och en innehållande en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,06 kr under utnyttjandeperioden 1 sept - 30 sept 2015. Teckningsoptionen avses att listas snarast möjligt efter emissionens genomförande.

Teckningsperioden är den 14 maj - 2 juni 2014. Avstämningsdag är den 9 maj och sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 6 maj 2014. Handel med rätter sker mellan 14 maj - 27 maj.

Emissionen, som är garanterad till ca 80% genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som är syndikerat av G&W Fondkommission utifrån sitt bruttobelopp om ca 12,4 miljoner kronor, vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 10 miljoner kronor. Sedan tidigare har ett aktieägarlån om 2 miljoner kronor betalats in som brygglån för att säkerställa uppgörelsen med fordringsägare samt säkra det fortsatta omställningsarbetet under emissionens genomförande. Ett memorandum kommer att publiceras inför första teckningsdag.

Vid stort intresse kan övertilldelning komma att beslutas om upp till ytterligare ca 4 Mkr.

Medlen kommer i första hand att användas för teknikutveckling och i andra hand för försäljning.
Medlen bedöms räcka för att göra företaget kassaflödespositivt under år 2015.

G&W Fondkommission agerar som Bolagets finansiella rådgivare.

Halmstad 2014-05-06

Styrelsen i Freee2move Holding AB, i maj 2014

För mer information hänvisas till företagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta
Styrelseordförande Magnus Karnsund [email protected]


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703