REGMAR

Free2Move Holding AB förvärv av Solortus AB är nu genomfört.

Tidigare annonserades att Free2Move Holding AB tecknat ett LoI med ägaren till Solortus AB med avsikten att förvärva bolaget till 100%, det köpet är nu genomfört. Free2Move tillträder 2021-09-08.

Förvärvet av Solortus AB är en del av en långsiktig satsning och en utveckling av vårt kunderbjudande där vi vill stärka fastighetsägarens driftnetto. Vi kan numera tillföra "Grön Energi" i vår lösning och i egen regi. Detta stärker inte bara vårt hållbarhetsarbete, utan ökar också möjligheten att paketera och försälja ytterligare klimatsmarta lösningar. Vi är övertygade om att kombinationen klimatsmarta lösningar och digital förvaltning och uppkoppling kommer vara alltmer prioriterat hos våra kunder. Genom förvärvet av Solortus AB stärker Free2Move inte bara sin affär och kundbas vi höjer även kompetensen bland våra anställda.

Solortus AB erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter. Bolaget grundades 2012 och har 10 anställda. Det senaste verk-samhetsåret uppgick omsättningen till cirka 18 miljoner. Bolaget är inriktade på förnybar energi genom solkraft men även lagring och laddstolpar för fastighetsägare.

Free2Moves Holding förvärvar 100 procent av aktierna i Solortus AB med tillträde 8 september 2021. Det överenskomna priset för aktierna är 4,5 MKR, varav en viss del kontant och en viss del i emitterade aktier i Free2Move Holding baserat på mediankursen under 30 dagar före tillträdesdagen. I överenskommelsen finns också en viss tilläggsköpeskilling.

- Solortus är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Move familjen. Vi ser att Solortus marknad är densamma fastighetsmarknad som vi själva verkar på och våra erbjudanden korrelerar bra ihop. Vidare får vi nu ytterligare kompetens inom förnybar energi, styr- och reglerteknik samt affärsområdet laddstolpar, säger Jan Ström, VD Free2Move AB (dotterbolag till Free2Move Holding AB).

- Vi ser fram emot att bli en del av Free2Move och komplettera gruppen med vår specialistkompetens och kunskap. Inom Solortus kan vi nu utveckla och bredda vårt kunderbjudande samt etablera verksamhet på fler orter, säger Martin Rosenblad, tidigare ägare till Solortus AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021 kl 08:30.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Martin Rosenblad
tidigare ägare till Solortus AB,
tel: +46 737 320 123,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703