REGMAR

Free2Move Holding AB beslutar att emittera aktier i en riktad emission till f d ägaren av Sydvent AB.

Den 1 juli 2022 annonserades att förvärvet av Sydvent AB, org.nr 556907-0641 ("Sydvent") är genomfört. Sydvent AB, med säte i Malmö, utför ventilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, industrier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresundsregionen.

För att betala köpeskillingen har styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande från bolagsstämman 28 april 2022 fattat beslut om en riktad kvittningsemission om 1 431 434 aktier till ett pris baserat på ett kvotvärde om 0,94 kr per aktie. Den teckningsberättigade är den tidigare i Sydvent ensamme aktieägaren Enkel Konsulting i Skåne AB, org.nr 556962-3357.

Genom denna kvittningsemission och betalning av den del av köpeskillingen som betalas kontant, 500 000 kr, har Free2Move Holding AB nu betalat hela fasta köpeskillingen för samtliga aktier i Sydvent. Förutom den fasta köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling komma att utfalla vid Sydvent uppfyllande av vissa i aktieöverlåtelseavtalet angivna villkor för verksamhetsåret 2023. Även delar av tilläggsköpeskillingarna erhålls i form av nyemitterade aktier i Free2Move Holding AB.

- Sydvent är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Movekoncernen. Vi är redan i gång med samordning av vårt erbjudande till kunderna, säger Leif Syrstad, VD Free2Move Holding AB 

- Vi känner oss redan som en del av Free2Move. Kunder har hört av sig och vill veta mer om Free2Moves möjlighet och det är en styrka att kunna bredda vårt kunderbjudande, säger Ulf Olsson, tidigare ägare till Sydvent AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl 18:00

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en digital förvaltare som erbjuder fastighetsägare mjukvaruplattformen 2Connect för ett förbättrat driftnetto. Bolaget garanterar kunden en betydande förbättring av lönsamheten genom optimerad fastighetsdrift och förnybar energi. Det möjliggörs genom att mäta och styra människa och teknik med den senaste uppkopplade tekniken.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703