REGMAR

Free2Move Holding AB beslutar att emittera aktier i en riktad emission till f d ägaren av Solortus AB

Den 9 september 2021 annonserades att förvärvet av Solortus AB, org.nr 556909-7909 ("Solortus") är genomfört. Solortus erbjuder installation och service av solcellslösningar för villor, lantbruk och kommersiella fastigheter.

För att betala köpeskillingen, beräknad med hänsyn till egna kapitalet i Tillträdesbokslutet, som har tagits fram efter tillträdesdagen, har styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om en riktad kvittningsemission om 4 598 284 aktier till ett pris baserat på ett kvotvärde om 0,94 kr per aktie. Den teckningsberättigade är den tidigare i Solortus ensamme aktieägaren Goldcup 28585 AB, org.nr 559332-0533.

Genom denna kvittningsemission och betalning av den del av köpeskillingen som betalas kontant, 500 000 kr, har Free2Move Holding AB nu betalat hela fasta köpeskillingen för samtliga aktier i Solortus. Förutom den fasta köpeskillingen kan två tilläggsköpeskillingar komma att utfalla vid Solortus uppfyllande av vissa i aktieöverlåtelseavtalet angivna villkor för verksamhetsåret 2022. Även tilläggsköpeskillingarna erhålls i form av nyemitterade aktier i Free2Move Holding AB.

- Solortus är ett välrenommerat och välskött bolag med rätt ledning för att passa in i Free2Movekoncernen. Vi är redan igång med samordning av vårt erbjudande till kunderna, säger Jan Ström, VD Free2Move AB (dotterbolag till Free2Move Holding AB).

- Vi känner oss redan som en del av Free2Move. Kunder har redan hört av sig och vill veta mer om Free2Moves möjlighet att utnyttja den soltillverkade elen på ett mer effektivt sätt, säger Martin Rosenblad, tidigare ägare till Solortus AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 kl 08:30

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Martin Rosenblad
tidigare ägare till Solortus AB,
tel: +46 737 320 123,
e-post: [email protected]

Om Free2Move

Free2Move är en kunskapspartner och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2Move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703