REGMAR

Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Toyota Sweden AB

PRESSMEDDELANDE 2020-07-02

Free2Move har tecknat ett nytt avtal med Toyota Sweden AB gällande en ny lösning av digital uppkoppling för Toyotas fastighetstekniska infrastruktur. Den tekniska lösningen bygger på Free2moves plattform 2Connect och ska nu kundanpassas med uppkoppling av laddstolpar och solpaneler. Avtalet omfattar också Free2moves abonnemang FLEX för Toyotas samtliga återförsäljare, som förutom uppkoppling av laddstolpar och solpaneler även kommer möjliggöra en digitaliserad förvaltning. Free2moves lösning tar sitt avstamp från Toyotas nuvarande energiförbrukning. Med en digitaliserad teknisk förvaltning kommer Toyota sänka sina driftkostnader genom en noggrannare drift.

- Vi är mycket glada och stolta över att Toyota Sweden AB har valt oss som partner för digital uppkoppling av fastigheterna, säger Patrik Malm, Försäljnings- & Marknadschef på Free2Move AB.

- Vi kommer att kunna visualisera vår användning av laddstolpar, solpaneler och annan energioptimering i våra fastigheter som är mycket viktigt i vårt fortsatta arbete med hållbarhet, säger Karl Bergklint, Toyota Sweden.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Leif Syrstads försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl 18:15.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad,
VD Free2move Holding AB
Tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Om Free2move

Free2move AB är ett operativt dotterbolag på NGM Nordic SME till det noterade bolaget Free2move Holding AB. Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703