Free2move genomför en garanterad företrädesemission

Styrelsen i Free2move Holding AB har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission. Emissionen har beslutats utifrån det bemyndigande som gavs av den extra bolagsstämman den 24 juli 2015.

Villkoren i korthet innebär att tre gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) units à 0,03 kr/st, var och en innehållande två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att under perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2016 teckna ytterligare en (1) ny aktie för 0,015 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas snarast möjligt parallellt med aktien under dess löptid.

Teckningsperioden är den 13 oktober - 29 oktober 2015. Avstämningsdag är den 8 oktober och sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 6 oktober 2015. Handel med uniträtter sker mellan 13 oktober - 27 oktober.

Emissionen om ca 16,8 Mkr är garanterad till ca 93% genom dels teckningsförbindelser, dels ett garantikonsortium som är syndikerat av G&W Fondkommission vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 15,7 miljoner kronor. Sedan tidigare upptagna aktieägarlån om 9,3 miljoner kronor kommer att kvittas mot ingivna teckningsförbindelser.

Ett memorandum kommer att publiceras inför första teckningsdag.

Utöver ovanstående kan ytterligare ca 2 miljoner kronor komma att beslutas som ett övertilldelningsutrymme, främst till kvalificerade investerare, i händelse av stort intresse och överteckning av erbjudandet.

Medlen tillförs, tillsammans med ambitioner från Bolagets större ägare att fortsatt stötta Bolaget vid ytterligare behov av finansiering, med målsättningen att göra företaget kassaflödespositivt under första halvåret 2017.

G&W Fondkommission agerar som Bolagets finansiella rådgivare.

För mer information hänvisas till företagets hemsida, www.free2move.se.

1 oktober 2015

Styrelsen i Free2move Holding AB, 30 september 2015


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703