Free2move fortsätter arbetet med att omstrukturera och effektivisera verksamheten

Free2move har denna dag slutit ett avtal med företagets grundare och förre VD Per-Arne Wiberg samt med förre vice VD Peter Martinsson om ett omedelbart avslut av deras operativa gärning inom Free2move koncernen.

Koncernen kommer framgent att prioritera verksamheten rörande radiomodulerna men samtidigt fortsätta arbetet med att finna en ny ägare till HIOD verksamheten.

Den nya omkostnadsmassan som kommer att finnas i bolaget gör att bolaget omedelbart kommer att bli vinstgenererande.

Som en konsekvens av ovan nämnd uppgörelse så kommer styrelsens förslag till stämman den 22 Januari 2013 gällande försäljning av hela eller delar av HIOD Sports AB att dras tillbaks från föreslagen dagordning.

Halmstad den 4 januari 2013

 

Anders J Johansson, Verkställande Direktör

Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703