REGMAR

Free2Move erhåller nya ordrar om cirka 45 MSEK

Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, har påbörjat ett nytt samarbete i form av ett partneravtal med Checkwatt AB samt förnyat det befintliga samarbetet med Anderssons Elbyrå AB. Dessa partnerskap har möjliggjort framsteg inom nya kundgrupper och ger Free2Move en ny och ej tidigare kommunicerad orderingång inom nya serviceområden.

Samarbetena har redan visat sig vara framgångsrika då Free2Move redan genomfört ett antal nya affärer. Vi har vunnit affärer inom samtliga av våra prioriterade marknadsområden som är energiområde tre och fyra inom segmenten Kommersiella fastigheter, Kulturbyggnader och kyrkor, Samhällsfastigheter, Lantbruk samt småhus. Det sammanlagda ordervärdet för samtliga nya affärer beräknas uppgå till cirka 45 MSEK över de kommande två åren.

Genom att sammanföra Free2Moves unika styrkor och expertis har Bolaget på kort tid lyckats skapa en stark och framgångsrik allians. Samarbetena förväntas generera affärer och tillhörande orders långt bortom ovan nämnda affärer. "Båda företagen är engagerade i att driva innovation och att erbjuda kvalitetslösningar till våra kunder", säger Jan Ström, operativ VD i dotterbolagen Free2Move AB, Solortus AB och Sydvent AB. "Dessa partnerskap kommer att ge oss möjlighet att nyttja våra gemensamma styrkor och accelerera vår tillväxt på marknaden. Tillsammans kan vi nu erbjuda banbrytande innovation och skapa värde för våra kunder och intressenter."

Förutom nya och större affärer kommer dessa partnerskap också möjliggöra för företagen att dela och dra nytta av sina resurser, teknologier och nätverk. Genom att kombinera kunskap och erfarenhet har företagen skapat en stark grund för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Vidare innebär samarbetena att ytterligare utveckling och nya tjänster införs i Bolagets plattform 2Connect. Avancerad styrning mot kraftnätet är ett exempel. Free2Moves virtuella kraftverk som sammanlänkas av batterilager, solceller, vindkraftverk och elbilsladdare kan säkerställa att elnätet alltid är i balans. Således kan Free2Move nå hushåll, bostadsrätts-föreningar samt företag och få betalt för att bidra till elnätets stabilitet genom Bolagets redan installerade bas av förnybar energi och svenska kraftnät.

"De redan framgångsrika partnerskapen är en tydlig signal om vart vi vill och är på väg. Dessa affärer utgör dessutom en tydlig signal på att vi befinner oss i nästa steg av Free2Moves utveckling, inte minst med tanke på affärernas storlek och omfattning. Vi ser fram emot att fortsätta driva innovation och sund tillväxt", säger Free2Moves VD Leif Syrstad.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2023, klockan 08:45 CEST

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected]

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected] 

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703